Kevesebb mint 35 perc alatt, mindent megtudhatsz a munkajogról, amit valaha tudni akartál. 2018-as munkajog gyorstalpaló közérthetően, egyszerűen, jogi szakzsargon nélkül. Rácz Ildikó munkajogásszal beszélgettem.

Mik a munkaviszony megszüntetésének típusai? Felmondás, közös megegyezés vagy azonnali hatályú felmondás? Mikor melyik?

A munkaviszony megszüntetésének három fajtáját különböztetjük meg:

 • Felmondás (régi nevén rendes felmondás)
 • Azonnali hatályú felmondás (régi nevén rendkívüli felmondás)
 • Közös megegyezés (hivatalos nevén munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel)

A munkáltatónak és a munkavállalónak is joga van felmondás bármelyik formájának gyakorlásához. Alapvetés azonban, hogy szóban ezt nem lehet megtenni. A felmondást minden esetben írásban szükséges rögzíteni. Ez a szabály mind a munkáltatóra, mind a munkavállalóra egyaránt vonatkozik.

Nem működik, hogy lelépünk Thaiföldre nyaralni és onnan hívjuk a főnököt, hogy mi bizony már többet nem megyünk be dolgozni.

(Rendes) felmondás

Egyoldalú jognyilatkozat, ahol a munkavállaló vagy a munkáltató átadja a másik félnek a felmondását. Nincs szükség a beleegyezésre, a felmondásnál nem kell egyetértés legyen a felek között.

Főszabály szerint a munkáltatónak minden esetben indokolnia kell a felmondást. Azonban a munkavállaló erre már nem köteles (határozatlan idejű munkaviszony esetén). Ildikó azt tanácsolja, hogy, ahol nincs szükség indokolásra ott munkavállalóként ne indokoljunk.

Végkielégítés abban az esetben jár, ha a munkáltató mond fel a munkavállalónak és a munkavállaló már legalább 3 vagy több évet eltöltött az adott munkahelyen. Hivatalos elnevezése “rendes felmondás”-ról “felmondás”-ra változott.

Azonnali hatályú felmondás

Radikális munkaviszony megszüntetési forma, amit a munkavállaló és a munkáltató is gyakorolhat. Jellemzően akkor van lehetőség erre a felmondási formára, amikor valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Feltétele, hogy az adott magatartás gyakorlását követő 15 napon belül megtörténjen. Fontos, hogy a felmondást kötelező megfelelő indokolással alátámasztani. Az indokolásnak alaposnak és részletesnek kell lennie, amely egyértelmű és pontos magyarázatot ad (pontosabban: valós, világos és okszerű legyen az indokolás).

A munkaviszony az azonnali hatályú felmondás esetén azonnal megszűnik.

Végkielégítés abban az esetben jár, ha a munkavállaló mond fel jogszerűen. Hivatalos elnevezése “rendkívüli felmondás”-ról “azonnali hatályú felmondás”-ra változott.

Közös megegyezés

Közös megegyezésről akkor beszélünk, ha mindkét fél aláírja a munkaviszony megszüntetését célzó nyilatkozatot, és a megállapodás egymással megegyező akaraton és beleegyezésen alapul, amit a felek kölcsönösen elfogadnak. Valójában itt nem felmondás történik, hanem közös akaraton nyugvó munkaviszony megszüntetésről van szó. Ezért hivatalos megnevezésként “munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel” használandó.

Fontos, hogy a felek befolyásmentes akaratával és belegyezésével történik.

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezésen alapul, így a végkielégítés, a felmondási idő és bármilyen egyéb feltétel a megállapodástól függ. Az aláírt közös megegyezés később kisebb sikerrel vonható kétségbe.

Munkajog gyorstalpaló közös megegyezés

A közös megegyezés elvileg a munkaviszony megszüntetésének egy olyan módja, ahol mindkét fél számára előnyös megállapodás születik. De ez a valóságban sajnos sokszor nincsen így.

Mikor érdemes a munkavállalónak aláírni a közös megegyezést?

Meglepő módon ma Magyarországon a legtöbb felmondás közös megegyezéssel történik. Pedig a munkahely elhagyása ritkán szól arról, hogy a felek kölcsönös és egyező akarata érvényesülne.

Sok esetben a munkáltató visszaél az erőfölényével és megpróbál egy számára előnyösebb megállapodást kötni. Az információs aszimmetria (vagyis hogy a munkáltató több és pontosabb információval rendelkezik) sokszor lehetővé teszi, hogy a munkavállaló abban a hiszemben menjen bele a közös megegyezésbe, hogy így járhat a legjobban. Pedig lehet, hogy egy rendes felmondással anyagilag és jogilag is jobban jönne ki a szituációból. A munkáltató sok esetben egy közös megegyezéssel el tudja érni, hogy kevesebb juttatást kelljen kifizetnie a munkavállalónak, mint egy rendes felmondás esetén. Ráadásul a munkaviszony megszüntetésnek ezen formája később jogilag is nagyon nehezen támadható.

A munkavállalónak akkor érdemes elfogadni a közös megegyezést, ha az ugyanolyan jó vagy jobb feltételeket biztosít számára, mint egy rendes felmondás. Ha rosszabb a közös megegyezés feltételrendszere, mint a rendes felmondásé, akkor az esetek döntő többségében nem érdemes aláírni, hiszen ebben az esetben a munkavállaló olyan juttatásoktól eshet el, amik egyébként járnának.

A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót a közös megegyezésre.

A munkavállalónak elegendő időt kell biztosítani, hogy átolvassa a közös megegyezést és átgondolja azt. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felmérje a lehetőségeit és mérlegeljen, szükség esetén jogásszal is konzultáljon. Semmi és senki nem kötelezi a munkavállalót arra, hogy aláírja a közös megegyezést. Kizárólag akkor érdemes aláírnia, ha az egyezik az ő akaratával.

Egy konkrét munkajog eset megvizsgálása

Az alábbi esetben azt gondolhatnánk, hogy jogszerűtlen magatartás történik, pedig a munkáltató jogszerűen jár el, amikor közös megegyezést és felmondást is felajánl a munkavállalónak. A munkajog szerint nincsen semmi kivetnivaló abban, ha két ajánlatot is kitesznek a munkavállaló elé. Természetesen a munkaadónak kötelessége az imént leírtak szerint kellő időt biztosítani a mérlegelésre, de fontos, hogy szabhat határidőt a közös megegyezés elfogadására vonatkozóan. A közös megegyezés itt ajánlattételnek minősül, amire már a polgári jog szabályai vonatkoznak, így a határidő megszabása sem jogellenes cselekmény.

Jogszerűtlen lehet ellenben az, ha a munkáltató jogellenesen megfenyegeti a munkavállalót. Erre remek példa az, hogy addig nem engedi a munkavállalónak elhagyni a helyiséget, amíg az nem írja alá a közös megegyezést.

Próbaidő alatti felmondás

A próbaidő ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató is indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhat. A munkaviszony azonnal megszűnik.

Mire érdemes figyelni éles felmondási szituációban?

 • Bármennyire is biztos vagy a dolgodban és jártas a jogi szövegek értelmezésében, kérj időt és higgadtan gondold át!
 • Ha teheted, akkor a döntéshozatalt megelőzően konzultálj munkajogásszal a lehetőségeidről. Egy szakértő segítsége sosem árthat.
 • Mielőtt döntést hozol, gondold át a körülményeket. Mérlegeld, hogy egy közös megegyezés aláírása számodra kedvező-e.
Munkajog gyorstalpaló Rácz Ildikóval

Mikor jár végkielégítés?

Az általános közvélekedéssel ellentétesen végkielégítés nem minden esetben jár. Az, hogy jár-e végkielégítés az függ attól, hogy milyen módon szűnik meg a munkaviszony és ki kezdeményezi azt. Az alábbiakban a standard eseteket mutatom be. Amennyiben a szerződésben a felek máshogy állapodtak meg, úgy a felek szerződésben megkötött megállapodása az irányadó.

 • Rendes felmondás
  Munkaadó mond fel a munkavállalónak – jár
  Munkavállaló mond fel a munkaadónak – nem jár
 • Azonnali hatályú felmondás
  Munkaadó mond fel a munkavállalónak – nem jár
  Munkavállaló mond fel a munkaadónak – jár
 • Közös megegyezés
  A felek megállapodásának függvényében járhat. Közös megegyezés során a korábban ismertettek szerint bármiben megállapodhatnak a felek. Akár abban is, hogy az egyébként törvényileg meghatározott végkielégítés összegénél alacsonyabb vagy magasabb összeget kap meg a munkavállaló.

Mennyi végkielégítés jár normál esetben?

Munkajog gyorstalpaló végkielégítés

Ahogy a táblázatból is látszik, végkielégítés abban az esetben jár, ha a munkavállaló az adott munkahelyen minimum 3 éve, vagy hosszabb ideje dolgozik.

Ha a munkavállalók nem elég körültekintőek, akkor sajnos egy felmondás könnyen járhat komoly pénzügyi veszteséggel is. Ilyen lehet például az egyébként törvényileg járó járandóságok részleges vagy teljes elmaradása vagy a nem megfelelő összegű végkielégítés. Illetve a rendes felmondásnál rosszabb feltételekkel bíró közös megegyezés elfogadása.

Mennyi a felmondási idő?

A végkielégítéshez hasonlóan a felmondási idő is attól függ, hogy milyen módon szűnik meg a munkaviszony. Az alábbiakban a standard eseteket mutatom be. Amennyiben a szerződésben a felek máshogy állapodtak meg, úgy a felek szerződésben megkötött megállapodása az irányadó.

Rendes felmondás

 • Munkaadó mond fel a munkavállalónak – a munkaadónak kötelessége felmenteni a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzési kötelezettség alól, illetve ennél kedvezőbb feltételeket is szabhat
 • Munkavállaló mond fel a munkaadónak – a munkaadó dönthet úgy, hogy felmenti a munkavállalót a felmondási idő alatti munkavégzés alól részben vagy teljes egészében, azonban normál esetben a munkavállalónak le kell dolgoznia a felmondási idejét.

A standard felmondási idő minden esetben 30 nap. (Kivéve, ha erről korábban a munkaszerződés máshogy nem rendelkezett.)

Azonnali hatályú felmondás

 • Munkaadó mond fel a munkavállalónak – nincsen felmondási idő, a munkaviszony azonnal megszűnik
 • Munkavállaló mond fel a munkaadónak – nincsen felmondási idő, a munkaviszony azonnal megszűnik

Közös megegyezés

A felek megállapodásának függvénye. Közös megegyezés során a korábban ismertettek szerint bármiben megállapodhatnak a felek. Akár abban is, hogy az egyébként törvényileg meghatározott felmondási időtől eltekintenek.

Mennyi felmondási időre számíthat a munkavállaló?

Munkajog felmondási idő

A munkaviszony a felmondási idő végével szűnik meg.
Azonnali hatályú felmondás esetén – felmondási idő hiányában – a munkaviszony azonnal megszűnik.
A felmondási idő alatt a munkavállalónak jár munkabér.

Mi történik a ki nem vett szabadnapokkal?

A korábban ki nem vett szabadnapokat ki lehet venni a felmondási idő alatt. Fontos, hogy ez nem hosszabbítja meg a felmondási időt. A másik megoldás, hogy a munkáltató kifizeti a munkavállalónak a ki nem vett szabadságok után járó távolléti díjat.

Milyen egyéb kötelezettségekkel jár egy felmondás munkavállalói oldalról?

 • Az írásos felmondáson felül a munkavállalónak kötelessége a szerződésében meghatározott felmondási időt letölteni (kivéve, ha ez alól a munkáltató felmenti).
 • A munkavállalónak minden munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott munkaeszközt vissza kell adnia a munkaadónak.
 • A munkavállalónak kötelessége, hogy munkakörét a munkaadó által meghatározott rendben és időben a megfelelő körültekintés mellett adja át.

Mire érdemes figyelni munkába lépéskor és a munkaszerződés aláírásakor?

Alapvetés, de legyen munkaszerződés munkába lépéskor. Ha a munkavállaló A helyről B helyre vált, akkor érdemes a felmondását úgy időzíteni, hogy a leendő munkahelyről már aláírt szerződéssel rendelkezzen. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kötelező elemeket:

 • alapbér
 • munkakör

Ezen kívül általában a munkavállaló és a munkáltató adatai, valamint a munkavégzés hely és ideje szerepel a szerződésben.

A munkaszerződés opcionális eleme lehet a próbaidő, azonban ez nem kötelező. A próbaidő hossza minimum 1 nap, maximum 3 hónap lehet (illetve kollektív szerződés esetében 6 hónap).

A munkaszerződés mellé kötelező munkáltatói tájékoztató dokumentumot mellékelni. Ez egy különálló dokumentum, amelyet a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül meg kell kapnia a munkavállalónak.

A munkaszerződés az aláírás pillanatától él, kivéve abban az esetben, ha erről a szerződés máshogy határoz. Ilyen eset lehet, amikor a munkavállalónak élő munkaviszonya van és csak a felmondást követően áll munkába az új munkaadónál. (Ez csak a felek megállapodása esetén történhet így.)

A fizetésemelésre tett ígéretek készpénzre váltása

Ha a munkavállaló ígéretet kap arra vonatkozóan, hogy a fizetését a munkáltató meg fogja emelni, illetve újra fogja tárgyalni, akkor fontos, hogy ennek az ígéretnek írásos nyoma legyen. Ha erre nem hajlandó a munkáltató és többszöri kérésre sem tesz ennek eleget, akkor abból sejthető, hogy nem megalapozott a szándék.

Pro munkajog tipp: Ha ígértet kapsz a fizetésed megemelésére, illetve újratárgyalására, akkor a beszélgetést követően írásban foglald össze a megállapodást és kérj erre vonatkozóan emailben visszaigazolást. Bár szükségtelennek tűnhet egy jó főnök-beosztott viszony esetében, azonban egy átszervezés, nézeteltérés vagy váratlan esemény könnyen átírhatja a megbeszélteket. Ilyenkor teljesen más, ha konkrét bizonyítékkal tudod alátámasztani, hogy miben maradtatok.

Módosíthatja-e a munkáltató a munkavállaló számára kedvezőtlenül a munkaszerződést? Csökkentheti-e  a munkáltató  a munkavállaló akarata ellenére az alapbért?

A munkaszerződést csak közösen lehet módosítani. Így ha a munkavállalóra nézve kedvezőtlen a változtatás (például alapbér csökkentés), akkor a munkavállaló megteheti, hogy nem írja alá az új szerződést. (Ilyen helyzetben mindenképpen munkajogi szakemberrel érdemes konzultálni és felmérni a lehetséges végkimeneteleket az adott eset tükrében.)

Az itt leírtak jogi tanácsadásnak nem minősülnek, a szerzők az itt közölt információért felelősséget nem vállalnak.

CV Shark Önéletrajz Sablon

Egyedi önéletrajz sablonnal dolgozom. Ha még nincs meg, akkor töltsd le innen: