Adatvédelmi Nyilatkozat2018-03-24T20:51:44+00:00

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Erdőssy Gellért e.v. (Székhely: 1115 Budapest, Ecsed utca 8. 2. em. 9.; Adószám: 67926774-1-43) által a www.cvshark.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Erdőssy Gellért e.v.

Székhely: 1115 Budapest, Ecsed utca 8. 2. em. 9.

Adószám: 67926774-1-43

EU VAT szám: HU67926774

Weboldal: www.cvshark.hu

Telefonszám: +36 30 490 42 82

Email cím: cvshark@cvshark.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-110112/2016

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 A www.cvshark.hu honlap, illetve az azt működtető Erdőssy Gellért e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) az egyes díjmentes szolgáltatásait előzetes regisztrációhoz köti.

E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Az Adatkezelő a birtokába jutott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

3.2 A regisztráció során az alábbi adatok megadását kérjük:

– keresztnév
– email cím

– bizonyos esetekben az üzemeltető a mobiltelefonszámot is elkérheti

Az Erdőssy Gellért e.v. történő megrendeléskor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük:

– vezetéknév és keresztnév

– email cím

– számlázási név és cím

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.cvshark.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és www.cvshark.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart. A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az Adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

– regisztráció email cím
– regisztráció időpontja
– regisztráció megszüntetésének időpontja

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A www.cvshark.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani különböző jogi személyek irányába. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat és adatkezelőket vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

bankkártyás fizetés üzemeltetése: Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192)

hírlevél szoftver üzemeltetése: ConvertKit LLC, 750 W Bannock St #761, Boise, Idaho 83701

online marketing szoftver üzemeltetése: Avenue 81, Inc. (tevékenységet “Leadpages” néven folytatja), 251 N. 1st Avenue, Suite 200, Minneapolis, MN 55401

Az Adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót és adatkezelőt is.

6.3 A www.cvshark.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 909968

support@tarhely.eu

7. Adatbiztonság: cookie-k használata és a biztonságos környezet

7.1 A www.cvshark.hu honlap alkalmanként használhat cookie-kat a honlapján. Ezeket a honlap egyedisége miatt használja, vagy azért, hogy Ön ne feledkezzen meg a termékek és szolgáltatások regisztrálásáról. Amennyiben nem szeretné, ha a www.cvshark.hu cookie-kat használja, állítsa be úgy a böngészőjét, hogy ezeket visszautasítja, vagy értesíti Önt, ha a honlap egy cookie-t akarna a böngészőjében elhelyezni. Amennyiben a cookie-k elutasítása mellett dönt, ez hatással lehet a honlapon lévő termékekre és szolgáltatásokra.

7.2 A www.cvshark.hu a legmodernebb technológiát használja a honlapján, hogy az információbizontságot garantálni tudja. A www.cvshark.hu gondoskodik, hogy a termékekre és szolgáltatásokra kötött megállapodások lebonyolítása biztonságos környezetben történjen meg.

A biztonságos környezetet a következőkből lehet felismerni: lakat szimbólum a böngésző állapot sorában, vagy egy “s” betű a http után.

7.3 A tendenciák vizsgálatához, a honlap működtetéséhez és az egész honlap használatának megfigyeléséhez a www.cvshark.hu eltárolhatja és felhasználhatja az oldal Felhasználóinak IP címeit. A www.cvshark.hu nem kapcsolja össze az IP címeket a személyes információkkal.

7.4 Az oldal Google Analitycs-t használ, amely a Delaware-i Google, Inc. cégnek (bejegyezett irodája: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA (“továbbiakban Google”) webes szolgáltatása. Google Analytics cookie-kat használ, amelyek az Ön számítógépére telepített szövegfájlok, hogy ennek segítségével lehessen ellenőrizni a honlap használatát. A cookie-k információkat generálnak az Ön honlap használatáról (beleérte az IP címét is) és ezek az információk közvetlenül továbbításra és tárolásra kerülnek a US-ben lévő Google szervereken. Google ezeket az információkat az Ön honlap használatának ellenőrzésére használja, erről jelentéseket készít és a honlap, illetve az Internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat kínál fel. Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha a törvények ezt így rendelik, vagy, ha harmadik fél az információkat Google számára feldolgozza. Google nem kapcsol össze semmilyen birtokában lévő adatot az Ön IP címével. Az adat-, ill. információfeldolgozást Ön visszautasíthatja, ha a megfelelő konfiguráció segítéségével az Internet böngészőjében a cookie-kat letiltja, ez azonban a honlap teljes működését is befolyásolhatja. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az Adatkezelő költségtérítésre jogosult.

8.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1115 Budapest, Ecsed utca 8. 2. em. 9.

Email: cvshark@cvshark.hu

8.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9. Hírlevelek

9.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

– az igényelt tanulmányok, online oktatóanyagok elküldése
– hírlevél és blogértesítő
– saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése

9.2 A regisztráció bármikor megszüntethető a következő módon: a cvshark@cvshark.hu email címre küldött lemondó üzenettel vagy a kimenő emailek alján lévő linkre kattintva. Az Adatkezelő törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

10. Záró rendelkezések

10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.cvshark.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.